kalmalka-lake 002.jpg Lily PadsThumbnailsResidential HomesLily PadsThumbnailsResidential HomesLily PadsThumbnailsResidential Homes
Beautiful views from park. Lake views in Kaloya Park.