kalmalka-lake 001.jpg Kalamalka LakeThumbnailsCanoeingKalamalka LakeThumbnailsCanoeingKalamalka LakeThumbnailsCanoeing
Shoreline views and Kalamalka Lake. Shoreline views from park.