kluane-lake-bridge 001_001.jpg Canada Parks OfficeThumbnailsShoreline DriveCanada Parks OfficeThumbnailsShoreline DriveCanada Parks OfficeThumbnailsShoreline DriveCanada Parks OfficeThumbnailsShoreline Drive
Alaska Highway Bridge over Kluane Lake