historicsite.jpg Information CentreThumbnailsMiners ShackInformation CentreThumbnailsMiners ShackInformation CentreThumbnailsMiners ShackInformation CentreThumbnailsMiners Shack
Buildings with plenty of history