slave-lake.jpg Marsh-like ShoresThumbnailsPioneer ShackMarsh-like ShoresThumbnailsPioneer ShackMarsh-like ShoresThumbnailsPioneer ShackMarsh-like ShoresThumbnailsPioneer Shack
Great Slave Lake