Yukon River
Suspension bridge over to Kishwoot Island in Downtown Whitehorse

3573 poseta